Zwikken

Kan je de prachtige taferelen die op de zwikken in de Gravenkapel staan, dichter bij het publiek brengen? TEN ging de uitdaging aan.

5 jaar terug besloot TEN om innovatieve oplossingen op maat te bieden in de wereld van globale ingenieurswetenschappen. De heel diverse klanten van TEN hebben stuk voor stuk uitdagingen waar TEN telkens een unieke en op maat gemaakte oplossing voor zoekt. De 3 gespecialiseerde afdelingen – Mechanical Engineering, Product Development en Project Management – en 4 ondersteunende diensten – Laserscanning, Blauwlichtscanning, Tekla en Visualisatie – maken van TEN een veelzijdige en ambitieuze onderneming met ondertussen 4 locaties. Kortrijk, Sint-Niklaas, Westerlo en binnenkort ook Genk. TEN beschikt ook over een Outsourcing-dienst voor hun TENgineers.

Toen de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk samen met de stad Kortrijk TEN contacteerde om de mogelijkheden te bekijken om de zwikken in de Gravenkapel “toegankelijker” te maken, wisten ze niet meteen wat ze konden verwachten. Hun doel was om de zwikken die zich op 4m hoogte bevinden, zichtbaarder te maken voor een breed publiek. De prachtige details zijn moeilijk te zien vanop de begane grond. Vooral voor slechtziende en blinde personen waren de zwikken volkomen “out of range”. Zij konden zich enkel een idee vormen aan de hand van de beschrijvingen die andere hen gaven.

Wat kon TEN doen om deze prachtige historische werken dichter bij het publiek te brengen? 
TEN beschikt over een blauwlichtlaser ScanArm. De techniek van het “blauwlicht scannen” is ideaal om een product of voorwerp waar geen tekeningen of 3D-modellen van bestaan, in kaart te brengen. Deze High Definition scanner is perfect inzetbaar bij moeilijk of, zoals in dit geval, niet te transporteren voorwerpen. Door middel van scanning van de zwikken verkreeg TEN een puntenwolk die als basis diende voor de “reverse engineering” tot een 3D-CAD-model. Uit het gegeneerde CAD-model kan vervolgens een 2D-productietekening worden afgeleid. Op die manier kunnen bestaande objecten gedigitaliseerd worden om kennis te borgen, een productie op te starten, productoptimalisaties te starten, of dimensionele inspecties uit te voeren. De metingen die je verkrijgt, zijn heel betrouwbaar en nauwkeurig.

Voor dit project werden de verschillende presentatiemogelijkheden bekeken en werd uiteindelijk beslist om de zwik “de geboorte van Christus” in 3D te laten printen in zandkleur. Deze 3D-print zal in de Gravenkapel worden opgesteld op ooghoogte zodat de details van op korte afstand goed zichtbaar zijn. Ook slechtziende en blinde personen krijgen zo de mogelijkheid om op hun manier het beeld te “bezichtigen".

Back To All News